Résumé:

NACIA KONFEDERACIO DE LABORO ESTAS KONFEDERACIO DE SINDIKATOJ, KIES PRINCIPOJ KAJ CELOJ ESTAS LIBERECANAJ.

La kapitalisma sistemo ne reformeblas ; oni devas forigi tiun socian funkciadon. Sed la rimedoj uzataj por trafi tiun anon devas esti en plena akordo kun la celoj : la marks-leninisma metodo malsukcesis en

sangbanego. Tiamaniere, la ideo mem pri revolucio iis ekstreme suspektinda laû multaj uloj, kaj tre fundamente ligita al la ideo de timego.Laû ni anarkosindikatistoj, laû ni liberecanoj, nenio anos sen la

konscia kaj lara helpo de la plimulto de la popolo. Al iuj gravaj senpacienculoj, al iuj superismaj

antaûgvardioj, al iuj bombuloj kaj dinamituloj, ni diras, ke ni ne rilatas al vi, ar la socio, kiun vi naskos per tiaj rimedoj plejeble estos malaminda. Estas klare al ni, ke la promesoj aû la brilaj agoj de kelkaj, iam ne anstataûo la impeton de iuj.

CNT-AIT colection esperanto 26 pages

Télécharger la brochure (en espéranto)

Informations supplémentaires